Câu hỏi:

04/05/2023 54

Ra-ma-y-a-na là tác phẩm văn học đồ sộ của nền văn minh nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là yếu tố để xác định một nền văn hoá bước sang thời kì văn minh?

Xem đáp án » 04/05/2023 88

Câu 2:

Thời cổ đại, cư dân Ai Cập thường viết chữ trên vật liệu nào sau đây?

Xem đáp án » 04/05/2023 85

Câu 3:

Cư dân quốc gia nào đã sáng tạo ra chữ Bra-mi và chữ San-krít?

Xem đáp án » 04/05/2023 83

Câu 4:

a) Kể tên ba tôn giáo lớn ở Ấn Độ thời cổ - trung đại. Giới thiệu khái quát về một trong những tôn giáo đó.

b) Kể tên bốn phát minh kĩ thuật của văn minh Trung Hoa cổ - trung đại. Nêu ý nghĩa của hai trong bốn phát minh trên với nhân loại.

Xem đáp án » 04/05/2023 83

Câu 5:

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh?

Trong các hình ảnh sau đây, hình ảnh nào là thành tựu văn minh? (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2023 77

Câu 6:

Công trình kiến trúc nào dưới đây là thành tựu của nền văn minh Ấn Độ cổ-trung đại?

Xem đáp án » 04/05/2023 77

Câu 7:

a) Có ý kiến cho rằng: Học tập lịch sử chỉ diễn ra ở trong lớp học và khi chúng ta còn là học sinh, sinh viên. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?

b) Hãy kể tên hai di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá Thế giới có ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hãy đề xuất ít nhất ba biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đó.

Xem đáp án » 04/05/2023 67

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »