Câu hỏi:

20/05/2023 615

Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su thiên nhiên không tan trong dung môi xăng, benzen.

(b) Trong công nghiệp, glucozo được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.

(c) Tripanmitin là chất béo no.

(d) Etyl butirat có mùi thơm của dứa.

(e) Đipeptit Gly-Val có 4 nguyên tử oxi trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

(a) Sai, cao su thiên nhiên tan được trong dung môi xăng, benzen.

(b) Sai, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.

(c)(d) Đúng

(e) Sai, đipeptit Gly-Val có 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(b) Cho NaHCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

(c) Cho NH4NO3 vào lượng dư dung dịch KOH.

(d) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4.

(g) Cho Al vào dung dịch HCl.

(h) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa khử là

Xem đáp án » 20/05/2023 1,163

Câu 2:

Đốt cháy 4,8 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 1,12 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2. Kim loại M là

Xem đáp án » 20/05/2023 792

Câu 3:

Trong phản ứng của kim loại Ca với khí O2, một nguyên tử Ca nhường bao nhiêu electron?

Xem đáp án » 20/05/2023 492

Câu 4:

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc).

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy 1 mol E bằng O2 dư thu được 7,3 mol CO2 và 5,7 mol H2O.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là

Xem đáp án » 20/05/2023 446

Câu 5:

Chất nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

Xem đáp án » 20/05/2023 435

Câu 6:

Sau mùa thu hoạch, người nông dân cần phải bón phân cung cấp dinh dưỡng cho đất 80 kg N. Sau khi đã bón cho mảnh vườn 200 kg loại phân bón trên bao bì có ghi NPK: 16 – 16 – 8. Để cung cấp đủ hàm lượng nitơ cho đất thì phải bón thêm cho đất m kg phân đạm chứa 98,5% (NH2)2CO (thành phần còn lại không chứa nitơ). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2023 414

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK