(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Sở GDĐT Quảng Bình (Đề 2) có đáp án

  • 113 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Chọn B

Nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl, kim loại bị ăn mòn điện hóa học vì có cặp điện cực Zn-Cu tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li nên có ăn mòn điện hóa.


Câu 5:

Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Chọn B

A, C. Không phản ứng

B. M(HCO3)2 + Ca(OH)2 → MCO3 + CaCO3 + 2H2O

D. M(HCO3)2 + 2HCl → MCl2 + 2CO2 + 2H2O


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận