Tổng hợp đề thi THPTQG 2019 Hóa học mức độ vận dụng - vận dụng cao (P1)

  • 13805 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án

 

Đáp án B

Đồng phân của glucozơ là fructozơ


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:

Xem đáp án

Đáp án A

A đúng

B sai, ở nhiệt độ cao O2 oxi hóa Cr thành Cr2O3

C sai, lưu huỳnh phản ứng được với Cr

D sai, ở nhiệt độ cao Cl2 oxi hóa Cr thành CrCl3


Câu 3:

Chất nào dưới đây là etyl axetat?

Xem đáp án

Đáp án A

Tên este RCOOR’ = Tên gốc rượu R’+ Tên gốc axit RCOO (đuôi “at”)

CH3COOCH2CH3 có tên gọi là etyl axetat


Câu 4:

Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion.

Có 7 chất là chất điện li: HNO2, CH3COOH, KMnO4, HCOOH, NaClO, NaOH, H2S


Câu 5:

Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong hợp chất hidrocacbon ta luôn có: H ≤ 2C + 2 và số H là số chẵn.

CTĐGN là CnH2n+1 => CTPT có dạng là CknH2kn + k

Mà H ≤ 2C + 2 => 2kn + k ≤ 2.kn + 2 => k ≤ 2

Do số H là số chẵn nên k = 2

Vậy CTPT của M có dạng CknH2kn+2 hay CmH2m+2 => M thuộc dãy đồng đẳng của ankan


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận