Tổng hợp đề thi Thử Hóa học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 9294 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

Xem đáp án

Đáp án C

Vậy sản phẩm thu được có một chất khí (H2) và một chất kết tủa (BaSO4).


Câu 2:

Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

Xem đáp án

Đáp án C

 - Thủy phân saccarozơ:

- Phản ứng tráng bạc của sản phẩm:

 


Câu 3:

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:

Xem đáp án

Đáp án D

- Phương trình phản ứng:

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận