Đề thi thử Hóa học cực hay có lời giải chi tiết (đề số 1)

  • 16534 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Amoni nitrat là một loại phân đạm có khả năng làm chua đất


Câu 2:

Nung m gam MgNO32 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO2O2. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

2→ 2MgO+4NO2+O2

 

nO2=anNO2=4a;nMg(NO3)2=2a

Theo bài ra ta có: 5a= 0,25 a=0,05

-> nMg(NO3)2=0,1

-> mMg(NO3)2=14,8(g)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận