Câu hỏi:

13/02/2020 9,905

Nhận xét nào dưới đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở mặt trận Đà Nẵng (1858)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công vào Đà Nẵng, nhân dân ta đã anh dùng chống trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch, sau đó tịch cực thực hiện “vườn không nhà trống”, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm mới của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

Xem đáp án » 13/02/2020 11,527

Câu 2:

Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

Xem đáp án » 13/02/2020 9,828

Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh với Châu Phi thế kỉ XX là

Xem đáp án » 13/02/2020 7,366

Câu 4:

Từ thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,068

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960)?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,160

Câu 6:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước phát triển của Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,135

Bình luận


Bình luận