Bộ đề luyện thi THPTQG môn Lịch Sử cực hay có đáp án (P5)

  • 17120 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 đến năm 1991 là

Xem đáp án

Đáp án D

Từ năm 1973 đến năm 1991, với tiềm lực kinh tế - tài chính ngày càng lớn mạnh, Nhật thực hiện chính sách đối ngoại mới, thể hiện qua học thuyết Phucưđa (1977) và Kaiphu (1991) với nội dung chủ yếu là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và ASEAN. Đây là biểu hiện cho chính sách “trở về châu Á” của Nhật


Câu 2:

Nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án A

- Trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân chống thực dân Pháp đều diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt nhưng thất bại vì chưa có giai cấp lãnh đạo với đường lối đúng đắn, sáng tạo.

- Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Phong trào đấu tranh của nhân dân cũng sẽ nổ ra nhưng nếu không có sự lãnh đạo của đảng thì có thể cũng sẽ như các cuộc đấu tranh khác lẻ tẻ, tự phát. Tuy nhiên, từ khi có Đảng cộng sản, phong trào 1930 - 1931 đã có sự khác biệt so với trước. Đánh giá tình hình cụ thể của đất nước giai đoạn này, đảng đã phát động phong trào 1930 - 1931 diễn sôi nổi mang tính triệt để, có quy mô rộng lớn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh


Câu 3:

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) khi 

Xem đáp án

Đáp án C

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã để lại hậu quả nặng nề đối với Pháp

=> Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) để bù đắp thiệt hại của chiến tranh gây ra


Câu 4:

Thắng lợi của quân dân miền Nam Việt Nam buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược là 

Xem đáp án

Đáp án D

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh).


Câu 5:

Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

Xem đáp án

Đáp án C

Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương đảng đã ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đoàn Đức Thắng

1 năm trước

Ngọc Trình

1 năm trước

Khánh Linh

1 năm trước

Thuận Ngọc

1 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận