Câu hỏi:

13/02/2020 114

Thách thức đối với nền hòa bình an ninh thế giới sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Sự kiện ngày 11-9 đã đặt các quốc gia – dân tộc đứng trước những thách thức với chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm mới của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

Xem đáp án » 13/02/2020 11,281

Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở mặt trận Đà Nẵng (1858)?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,822

Câu 3:

Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

Xem đáp án » 13/02/2020 9,672

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh với Châu Phi thế kỉ XX là

Xem đáp án » 13/02/2020 7,304

Câu 5:

Từ thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,005

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960)?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,109

Câu 7:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước phát triển của Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,083

Bình luận


Bình luận