Câu hỏi:

13/02/2020 4,161

Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

- Các đáp án A, C, D: đều là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”.

- Đáp án B: là ý nghĩa của cuộc tiến công và nổi dậy mậu thân năm 1968.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm mới của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

Xem đáp án » 13/02/2020 11,527

Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở mặt trận Đà Nẵng (1858)?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,905

Câu 3:

Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

Xem đáp án » 13/02/2020 9,828

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh với Châu Phi thế kỉ XX là

Xem đáp án » 13/02/2020 7,366

Câu 5:

Từ thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,068

Câu 6:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước phát triển của Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,135

Bình luận


Bình luận