Câu hỏi:

13/02/2020 1,573

Có ý kiến cho rằng Mỹ không thua trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975). Ý kiến đó là đúng hay sai? Vì sao?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Trong chiến tranh Việt Nam từ 1954 đến 1975, Mĩ đã thua vì âm mưu mà Mĩ đề ra ban đầu (chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ, thành căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á) Mĩ không thực hiện được => Mĩ phải từ bỏ âm mưu xâm lược đó và rút quân về nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm mới của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là 

Xem đáp án » 13/02/2020 11,347

Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở mặt trận Đà Nẵng (1858)?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,842

Câu 3:

Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 

Xem đáp án » 13/02/2020 9,712

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản trong mục tiêu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh với Châu Phi thế kỉ XX là

Xem đáp án » 13/02/2020 7,312

Câu 5:

Từ thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) để lại cho Đảng bài học kinh nghiệm gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,011

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960)?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,115

Câu 7:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước phát triển của Cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,092

Bình luận


Bình luận