Bộ đề luyện thi THPTQG môn Lịch Sử cực hay có đáp án (P1)

  • 23161 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN với sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Tháng 11-2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh => Sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN.


Câu 2:

Mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ đại hội đảng VI (2-1986) là

Xem đáp án

Đáp án A

Từ năm 1976 đến năm 1985, thông qua thực hiện hai kế hoạch 5 năm, Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng. Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, đảng ta đã tiến hành đổi mới (bắt đầu từ tháng 12-1986).


Câu 3:

Chiến đấu chống thực dân Pháp (1858 - 1884) của nhân dân ta, tính chất chống phong kiến từ sau khi triều đình Huế ký hiệp ước nào với thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án B

Thc hiện những cam kết với Pháp trong Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế đã ra lệnh giải tán nghĩa binh chống Pháp ở các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa. Mặc dù vậy, phong trào chống Pháp của nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam kì vẫn tiếp diễn. Các sĩ phu yêu nước vẫn bám đất, bám dân, cổ vũ nghĩa binh đánh Pháp và chống phong kiến đầu hàng.

=> Tính chất chống phong kiến được bắt đầu thể hiện từ sau khi triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) với thực dân Pháp


Câu 4:

Hiệp định Gionever 1954 về Đông Dương quy định được kháng chiến Lào tập trung ở hai tỉnh

Xem đáp án

Đáp án C

Hiệp định Giơnevơ quy định lực lượng kháng chiến ở Lào tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phongxalì.


Câu 5:

Dữ kiện nào không phải là nội dung của Hiệp định Pari (1973) về Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A

- Các đáp án B, C, D: đều là nội dung của Hiệp định Pari.

- Đáp án A: Theo quy định của Hiệp định Pari, Hoa Kì và quân các nước đồng minh sẽ rút hết quân đội của mình tron 60 ngày kể từ khi kí hiệp định, không đề cập đến quân đội Sài Gòn (bởi đây là người Việt).


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Đoàn Đức Thắng

3 năm trước

Ngọc Trình

3 năm trước

Khánh Linh

3 năm trước

Thuận Ngọc

3 năm trước

Lê Thị Vân

Bình luận


Bình luận

Triệu Văn Bằng
19:28 - 14/06/2020

Đáp án có sai ko vậy?

Võ Lập Phúc
22:35 - 18/07/2020

Theo em đáp án và lời giải thích của câu hỏi này là mâu thuẫn ạ!