Câu hỏi:

13/02/2020 227

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, ngày 10/10/1954 quân Pháp rút khỏi Hà Nội và quân ta tiến hành tiếp quản thủ đô. Ngày 16/5/1955, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

Xem đáp án » 13/02/2020 21,488

Câu 2:

Theo phương án " Maobatton", Ấn Độ được chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakixtan. Hai nhà nước tự trị này được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,808

Câu 3:

Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,755

Câu 4:

Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,522

Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,874

Câu 6:

Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,537

Câu 7:

Sau Hiệp định Pari, nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng miền nam là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,213

Bình luận


Bình luận