Câu hỏi:

13/02/2020 724

So với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" có điểm khác nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nhiệm vụ chung của cách mạng trong giai đoạn 1954 - 1975: "tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới".

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

Xem đáp án » 13/02/2020 21,464

Câu 2:

Theo phương án " Maobatton", Ấn Độ được chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakixtan. Hai nhà nước tự trị này được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,800

Câu 3:

Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,748

Câu 4:

Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,514

Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,867

Câu 6:

Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,521

Câu 7:

Sau Hiệp định Pari, nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng miền nam là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,207

Bình luận


Bình luận