Câu hỏi:

13/02/2020 388

Đâu không phải là ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 -1976)?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975 – 1976) có ý nghĩa to lớn: Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân. Đánh dấu sự hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân không phải ý nghĩa của sự kiện này vì cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành từ khi ta giải phóng miền Nam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích lớn nhất của "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động là

Xem đáp án » 13/02/2020 21,465

Câu 2:

Theo phương án " Maobatton", Ấn Độ được chia thành hai quốc gia là Ấn Độ và Pakixtan. Hai nhà nước tự trị này được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,801

Câu 3:

Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,750

Câu 4:

Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,515

Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,869

Câu 6:

Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,523

Câu 7:

Sau Hiệp định Pari, nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng miền nam là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,208

Bình luận


Bình luận