Câu hỏi:

14/06/2023 5,372

Nhằm mục đích phát triển bền vững trong công nghiệp năng lượng, Hoa Kì tập trung phát triển

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Nhằm mục đích phát triển bền vững trong công nghiệp năng lượng, Hoa Kì tập trung phát triển năng lượng điện nhiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công nghiệp của Hoa Kì chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành cần nhiều

Xem đáp án » 14/06/2023 14,283

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 14/06/2023 14,125

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Hoa Kì?

Xem đáp án » 14/06/2023 10,701

Câu 4:

Ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì không phải là

Xem đáp án » 14/06/2023 9,505

Câu 5:

Để giảm thiểu phát thải các khí nhà kính, Hoa Kì chú ý biện pháp

Xem đáp án » 14/06/2023 6,896

Câu 6:

Công nghiệp Hoa Kì tập trung phát triển các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều

Xem đáp án » 14/06/2023 6,155

Câu 7:

Các ngành sản xuất công nghiệp truyền thống (lâu đời) của Hoa Kì hiện nay chủ yếu tập trung ở vùng

Xem đáp án » 14/06/2023 5,983

Bình luận


Bình luận