Câu hỏi:

14/06/2023 1,049

Cho bảng số liệu

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1991

1995

2000

2004

2010

2014

GDP

475,5

363,9

259,7

582,4

1 524,9

1 860,6

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của Liên bang Nga ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:

- GDP của Liên bang Nga tăng (1385,1 tỉ USD) nhưng không ổn định.

- Giai đoạn 1991 - 2000 GDP của Liên bang Nga giảm liên tục và giảm 215,8 tỉ USD.

- Giai đoạn 2000 - 2014 GDP của Liên bang Nga tăng liên tục và tăng 1600,9 tỉ USD.

Như vậy, các ý A, C và D không đúng; Ý B là đúng nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga?

Xem đáp án » 14/06/2023 5,018

Câu 2:

Các ngành công nghiệp công nghệ cao tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 4,572

Câu 3:

Các ngành công nghiệp khai thác, sơ chế tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 3,671

Câu 4:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án » 14/06/2023 2,663

Câu 5:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,166

Câu 6:

Từ lâu, Liên bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 14/06/2023 1,045

Bình luận


Bình luận