Câu hỏi:

14/06/2023 4,627

Các ngành công nghiệp công nghệ cao tập trung chủ yếu ở

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Phân bố công nghiệp của Liên bang Nga có sự khác nhau rõ rệt giữa các vùng: các ngành khai thác, sơ chế tập trung ở miền Đông; các ngành công nghệ cao tập trung ở miền Tây. Phần lớn các trung tâm công nghiệp tập trung ở đồng bằng Đông Âu, Tây Xi-bia, ven bờ Thái Bình Dương,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga?

Xem đáp án » 14/06/2023 5,077

Câu 2:

Các ngành công nghiệp khai thác, sơ chế tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 3,724

Câu 3:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án » 14/06/2023 2,720

Câu 4:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,215

Câu 5:

Cho bảng số liệu

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1991

1995

2000

2004

2010

2014

GDP

475,5

363,9

259,7

582,4

1 524,9

1 860,6

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của Liên bang Nga ?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,089

Câu 6:

Từ lâu, Liên bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 14/06/2023 1,069

Bình luận


Bình luận