Câu hỏi:

14/06/2023 285

Khu vực Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Chọn D

Đông Nam Á hải đảo: Địa hình chủ yếu là núi trẻ với nhiều núi lửa; các đồng bằng phần lớn nhỏ hẹp nằm ven biển, một số đồng bằng lớn có ở các đảo Ca-li-man-tan, Xu-ma-tra, Niu Ghi-nê,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á hải đảo?

Xem đáp án » 14/06/2023 7,339

Câu 2:

Khó khăn về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á trong phát triển kinh tế là

Xem đáp án » 14/06/2023 4,353

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây về dân cư, xã hội ở Đông Nam Á thường gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi quôc gia?

Xem đáp án » 14/06/2023 3,560

Câu 4:

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,996

Câu 5:

Một phần lãnh thổ của quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,451

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,021

Câu 7:

Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản do

Xem đáp án » 14/06/2023 748

Bình luận


Bình luận