Câu hỏi:

13/02/2020 13,561

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

-  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều giành độc lập, một số nước có nhu cầu hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế.

- Tránh ảnh hưởng của chiến tranh để quốc đang lan rộng.

- Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức mang tính chất khu vực, tiêu biểu là EEC

=> Ngày 8/8/1967: tại thủ đô Băng Cốc (Thái Lan), 5 quốc gia đầu tiên tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philippin, Thái Lan.

=> Loại trừ đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án » 13/02/2020 38,353

Câu 2:

Việt Nam học tập được gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,885

Câu 3:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là giai cấp nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,665

Câu 4:

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam từ sau ngày 9-3-1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 10,123

Câu 5:

Sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa dâ kiểu cũ hoàn toàn sụp đổ ở châu Phi?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,558

Câu 6:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh lạnh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,408

Bình luận


Bình luận