Câu hỏi:

13/02/2020 3,973

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) nhấn mạnh chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

Xem đáp án » 13/02/2020 26,075

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỷ XX?

Xem đáp án » 13/02/2020 21,230

Câu 3:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 là

Xem đáp án » 13/02/2020 12,584

Câu 4:

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga

Xem đáp án » 13/02/2020 9,050

Câu 5:

Điều kiện quyết định sự bùng nổ phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam là

Xem đáp án » 13/02/2020 9,033

Câu 6:

Ta đã chọn giải pháp nào sau đây khi Hiệp ước Hoa - Pháp (28-2-1946) được kí kết?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,116

Câu 7:

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở Châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mỹ?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,587

Bình luận


Bình luận