Đề thi thử THPTQG môn lịch Sử có lời giải (P2)

  • 3309 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

Xem đáp án

Đáp án C

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận: quân sự, chính tri, ngoại giao.


Câu 2:

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở Châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô – Mỹ?

Xem đáp án

Đáp án A

- Sau năm 1945, Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, tháng 9-1949 lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

- Tháng 10-1949, được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.

=> Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

=> Nước Đức đã trở thành tâm điểm của sự đối đầu giữa hai cực Xô-Mĩ và hai khối Đông-Tây ở châu Âu.     


Câu 3:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một

Xem đáp án

Đáp án A

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác – Lê-nin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.


Câu 4:

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga

Xem đáp án

Đáp án D

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga có tính hiệu phục hồi và phát triển.


Câu 5:

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) khi

Xem đáp án

Đáp án C

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã để lại hậu quả nặng nề cho các nước tham chiếm, trong đó có Pháp => Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) để bù đắp thiệt hại của chiến tranh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận