Câu hỏi:

13/02/2020 3,987

Phương thức chủ yếu mà thực dân pháp sử dụng trong quá trình xâm lược Việt Nam (1858 – 1884) là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trong quá trình xâm lược Việt Nam cuối thế kỉ XIX (1858 – 1884), thực dân Pháp đã:

- Dùng thủ đoạn tấn công quân sự: Tấn công Đà Nẵng (1858) - > Gia Định (1859) -> Đông Nam Kì -> Tây Nam Kì -> Bắc Kì lần 1 (1873) -> Bắc Kì lần 2 (1882) -> Cửa biển Thuận An (1883).

- Kết hợp với thủ đoạn chinh trị - ngoại giao: kí với triều đình Huế các Hiệp ước chinh phục từng bước Việt Nam: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) -> Giáp Tuất (1874) -> Hácmăng (1883) -> Patơnốt (1884)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước cộng hòa Cuba được thành lập (1959) là kết quả của cuộc đấu tranh chống 

Xem đáp án » 13/02/2020 12,935

Câu 2:

Yếu tố quyết định làm suy giảm vị thế kinh tế chính trị của Mỹ trong giai đoạn 1973-1991 là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 8,424

Câu 3:

Điểm khác biệt cơ bản của Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là: 

Xem đáp án » 13/02/2020 6,659

Câu 4:

Quyết định sai lầm nào của triều đình nhà Nguyễn khiến nhân dân Việt Nam bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,668

Câu 5:

Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò chi phối trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

Xem đáp án » 13/02/2020 5,405

Câu 6:

Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị, phong trào “phá ấp chiến lược” ở nông thôn và những đòn tiến công của lực lượng vũ trang Việt Nam trong những năm 1961 - 1963 đã

Xem đáp án » 13/02/2020 4,984

Câu 7:

Việc Mỹ tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,777

Bình luận


Bình luận