Câu hỏi:

14/02/2020 1,418

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới vào tháng 3 năm 1997 là 

Xem đáp án » 14/02/2020 7,475

Câu 2:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là 

Xem đáp án » 14/02/2020 6,129

Câu 3:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc Kì lần thứ nhất

Xem đáp án » 14/02/2020 3,418

Câu 4:

Vì sao thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam

Xem đáp án » 14/02/2020 2,683

Câu 5:

Vì sao Đảng có chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong thời kì 1939 –1945?

Xem đáp án » 14/02/2020 2,289

Câu 6:

Vì sao Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp trong những năm 1953 –1954?

Xem đáp án » 14/02/2020 1,903

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK