Câu hỏi:

14/02/2020 7,476

Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới vào tháng 3 năm 1997 là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là 

Xem đáp án » 14/02/2020 6,129

Câu 2:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc Kì lần thứ nhất

Xem đáp án » 14/02/2020 3,418

Câu 3:

Vì sao thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức sản xuất phong kiến trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam

Xem đáp án » 14/02/2020 2,683

Câu 4:

Vì sao Đảng có chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong thời kì 1939 –1945?

Xem đáp án » 14/02/2020 2,289

Câu 5:

Vì sao Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp trong những năm 1953 –1954?

Xem đáp án » 14/02/2020 1,903

Câu 6:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta, Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của 

Xem đáp án » 14/02/2020 1,418

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK