Câu hỏi:

01/08/2023 630

Quan sát Hình 12 3, em hãy:

1. Chỉ ra các nguyên nhân gây mất an toàn điện có trong hình.

2. Đề xuất các công việc cần làm để đảm bảo an toàn điện khí sửa chữa ở các tình huống có trong hình.

Quan sát Hình 12 3, em hãy: 1. Chỉ ra các nguyên nhân gây mất an toàn điện có trong hình. 2. Đề xuất các công việc cần làm để đảm bảo an toàn điện khí sửa chữa ở các tình huống có trong hình. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Các nguyên nhân gây mất an toàn điện:

Hình

Nguyên nhân

a

Chạm trực tiếp vào bóng đèn đang hoạt động

b

Chạm trực tiếp vào dây điện

c

Kiểm tra ổ điện mà không có trang bị bảo hộ hay dụng cụ bảo vệ an toàn điện

 

 

2. Một số việc cần làm để đảm bảo an toàn điện:

- Cắt nguồn điện trước khi chạm vào đồ vật hoặc cần sửa chữa

- Có đồ trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vệ an toàn điện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liệt kê các dụng cụ an toàn điện có trong gia đình em. Quan sát và cho biết việc sử dụng và sửa chữa điện trong gia đình em đã an toàn chưa?

Xem đáp án » 01/08/2023 5,983

Câu 2:

Quan sát Hình 12.4 và cho biết tên, công dụng của một số trang bị bảo hộ an toàn điện.

Quan sát Hình 12.4 và cho biết tên, công dụng của một số trang bị bảo hộ an toàn điện.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 1,075

Câu 3:

Quan sát Hình 12.5, cho biết tên và công dụng của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện có trong hình. Đặc điểm nhận biết của các dụng cụ đó là gì?

Quan sát Hình 12.5, cho biết tên và công dụng của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện có trong hình. Đặc điểm nhận biết của các dụng cụ đó là gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 863

Câu 4:

Quan sát Hình 12.2 và cho biết biện pháp đã thực hiện để đảm bảo an toàn điện trong mỗi tình huống.

Quan sát Hình 12.2 và cho biết biện pháp đã thực hiện để đảm bảo an toàn điện trong mỗi tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 482

Câu 5:

Quan sát và cho biết tên, mục đích của hành động trong Hình 12.1

Quan sát và cho biết tên, mục đích của hành động trong Hình 12.1   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 292

Bình luận


Bình luận