Câu hỏi:

01/08/2023 5,983

Liệt kê các dụng cụ an toàn điện có trong gia đình em. Quan sát và cho biết việc sử dụng và sửa chữa điện trong gia đình em đã an toàn chưa?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các dụng cụ an toàn điện có trong gia đình em:

+ Thảm cao su

+ Ủng cách điện

+ Bút thử điện

+ Đồng hồ thông mạch

- Việc sử dụng và sửa chữa điện trong gia đình em đã đảm bảo an toàn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát Hình 12.4 và cho biết tên, công dụng của một số trang bị bảo hộ an toàn điện.

Quan sát Hình 12.4 và cho biết tên, công dụng của một số trang bị bảo hộ an toàn điện.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 1,075

Câu 2:

Quan sát Hình 12.5, cho biết tên và công dụng của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện có trong hình. Đặc điểm nhận biết của các dụng cụ đó là gì?

Quan sát Hình 12.5, cho biết tên và công dụng của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện có trong hình. Đặc điểm nhận biết của các dụng cụ đó là gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 863

Câu 3:

Quan sát Hình 12 3, em hãy:

1. Chỉ ra các nguyên nhân gây mất an toàn điện có trong hình.

2. Đề xuất các công việc cần làm để đảm bảo an toàn điện khí sửa chữa ở các tình huống có trong hình.

Quan sát Hình 12 3, em hãy: 1. Chỉ ra các nguyên nhân gây mất an toàn điện có trong hình. 2. Đề xuất các công việc cần làm để đảm bảo an toàn điện khí sửa chữa ở các tình huống có trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 629

Câu 4:

Quan sát Hình 12.2 và cho biết biện pháp đã thực hiện để đảm bảo an toàn điện trong mỗi tình huống.

Quan sát Hình 12.2 và cho biết biện pháp đã thực hiện để đảm bảo an toàn điện trong mỗi tình huống. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 482

Câu 5:

Quan sát và cho biết tên, mục đích của hành động trong Hình 12.1

Quan sát và cho biết tên, mục đích của hành động trong Hình 12.1   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 292

Bình luận


Bình luận

Thuw Do
20:37 - 08/05/2024

Em hãy chỉ ra hai thiết bị điện trong gia đình em và cho bt tác dụng của thiết bị đó là gì