Câu hỏi:

01/08/2023 2,009

Quan sát Hình 14.5 và cho biết:

- Ứng dụng của mỗi mạch điện điều khiển.

- Tên và chức năng của các thiết bị cảm biến, đối tượng điều khiển ở các hình.

Quan sát Hình 14.5 và cho biết: - Ứng dụng của mỗi mạch điện điều khiển. - Tên và chức năng của các thiết bị cảm biến, đối tượng điều khiển ở các hình. (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình

Tên

Chức năng

Ứng dụng

a

Cảm biến khói

Phát hiện khói cảnh báo cháy nổ

Báo cháy

b

Cảm biến độ ẩm

Phát hiện sự thay đổi độ ẩm

Bơm nước tự động

c

Cảm biến tiệm cận

Phát hiện người tiếp xúc gần

Chống trộm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên nguồn điện; thiết bị đóng cắt, điểu khiển và bảo vệ; phụ tải có trong mạch điện ở gia đình em.

Xem đáp án » 01/08/2023 5,214

Câu 2:

Kể tên các thành phần cơ bản có trong mạch điện đơn giản ở Hình 14.1. Khi nào đèn Đ1, Đ2 cùng sáng?

Kể tên các thành phần cơ bản có trong mạch điện đơn giản ở Hình 14.1. Khi nào đèn Đ1, Đ2 cùng sáng?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 1,414

Câu 3:

Vẽ và mô tả sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển đơn giản mà em biết.

Xem đáp án » 01/08/2023 1,175

Câu 4:

Quan sát Hình 14.3, cho biết tên gọi các phần tử của mạch điện có trong hình.

Quan sát Hình 14.3, cho biết tên gọi các phần tử của mạch điện có trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 846

Bình luận


Bình luận