Câu hỏi:

01/08/2023 1,214

Vẽ và mô tả sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển đơn giản mà em biết.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mạch điện đơn giản:

Vẽ và mô tả sơ đồ khối của một mạch điện điều khiển đơn giản mà em biết. (ảnh 1)

- Mạch điện đơn giản gồm: nguồn điện, công tắc, bóng đèn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên nguồn điện; thiết bị đóng cắt, điểu khiển và bảo vệ; phụ tải có trong mạch điện ở gia đình em.

Xem đáp án » 01/08/2023 5,247

Câu 2:

Quan sát Hình 14.5 và cho biết:

- Ứng dụng của mỗi mạch điện điều khiển.

- Tên và chức năng của các thiết bị cảm biến, đối tượng điều khiển ở các hình.

Quan sát Hình 14.5 và cho biết: - Ứng dụng của mỗi mạch điện điều khiển. - Tên và chức năng của các thiết bị cảm biến, đối tượng điều khiển ở các hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 2,033

Câu 3:

Kể tên các thành phần cơ bản có trong mạch điện đơn giản ở Hình 14.1. Khi nào đèn Đ1, Đ2 cùng sáng?

Kể tên các thành phần cơ bản có trong mạch điện đơn giản ở Hình 14.1. Khi nào đèn Đ1, Đ2 cùng sáng?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 1,435

Câu 4:

Quan sát Hình 14.3, cho biết tên gọi các phần tử của mạch điện có trong hình.

Quan sát Hình 14.3, cho biết tên gọi các phần tử của mạch điện có trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án » 01/08/2023 874

Bình luận


Bình luận