Câu hỏi:

18/08/2023 804

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u=4cos4πtπ4cm. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là π3. Tốc độ truyền sóng đó là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d thì dao động lệch pha nhau:

Δφ=2πdλ=2πdfv=ωdv  hay  π3=4π.0,5vv=6m

Đáp án đúng là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án » 18/08/2023 1,484

Câu 2:

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào

Xem đáp án » 18/08/2023 874

Câu 3:

Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

Xem đáp án » 18/08/2023 775

Câu 4:

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau

Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau   (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/08/2023 769

Câu 5:

Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là

Xem đáp án » 18/08/2023 733

Câu 6:

Sóng cơ học là

Xem đáp án » 18/08/2023 406

Bình luận


Bình luận