Câu hỏi:

19/08/2023 12,672

Câu nào dưới đây cho biết kim loại dẫn điện tốt?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. Theo thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại: mật độ hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt.

Đáp án đúng là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường

Xem đáp án » 19/08/2023 16,258

Câu 2:

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì

Xem đáp án » 19/08/2023 12,527

Câu 3:

Hệ số nhiệt điện trở α của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 19/08/2023 6,140

Câu 4:

Một sợi dây đồng có điện trở R1 ở 500C, hệ số nhiệt điện trở a = 4,3.10-3 K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là 90 W. Tính điện trở của sợi dây đồng ở 500 C?

Xem đáp án » 19/08/2023 2,848

Câu 5:

Điện trở suất p của kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/08/2023 2,435

Câu 6:

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 19/08/2023 1,747

Bình luận


Bình luận