Câu hỏi:

19/08/2023 2,849

Một sợi dây đồng có điện trở R1 ở 500C, hệ số nhiệt điện trở a = 4,3.10-3 K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là 90 W. Tính điện trở của sợi dây đồng ở 500 C?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Áp dụng công thức: R=R01+αtto ta có:

R1R2=1+αt1to1+αt2to.

Thay số ta được: R190=1+4,3.10350201+4,3.10310020 R1 = 75,6 W.   

Đáp án đúng là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường đặc tuyến Vôn - Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một điện trở vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường

Xem đáp án » 19/08/2023 16,269

Câu 2:

Câu nào dưới đây cho biết kim loại dẫn điện tốt?

Xem đáp án » 19/08/2023 12,674

Câu 3:

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì

Xem đáp án » 19/08/2023 12,540

Câu 4:

Hệ số nhiệt điện trở α của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 19/08/2023 6,143

Câu 5:

Điện trở suất p của kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/08/2023 2,446

Câu 6:

Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 19/08/2023 1,750

Bình luận


Bình luận