Câu hỏi:

08/07/2019 140,371

Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là khu vực III có tỉ trọng rất cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

Xem đáp án » 08/07/2019 152,088

Câu 2:

Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do

Xem đáp án » 11/07/2019 133,216

Câu 3:

Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

Xem đáp án » 08/07/2019 116,954

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước phát triển?

Xem đáp án » 08/07/2019 113,007

Câu 5:

Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là

Xem đáp án » 11/07/2019 95,170

Câu 6:

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

Xem đáp án » 11/07/2019 88,746

Bình luận


Bình luận