Câu hỏi:

10/07/2019 103,639

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

- Đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

+ ¾ diện tích lãnh thổ là đồi núi, ¼ diện tích là đồng bằng.

+ Đồi núi cao trên 2000 m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

- Cấu trúc địa hình khá đa dạng

+ Địa hình được Tân kiến tạo làm trẻ lại.

+ Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.

- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

+ Xâm thực mạnh ở miền đồi núi.

+ Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông.

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người -> Đáp án B sai.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng tây bắc – đông nam của địa hình nước ta thể hiện rõ rệt trong các khu vực núi nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 70,957

Câu 2:

Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện trong các khu vực núi nào sau đây?

Xem đáp án » 10/07/2019 66,007

Câu 3:

Vùng núi Trường Sơn Nam có vị trí

Xem đáp án » 10/07/2019 52,874

Câu 4:

Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở

Xem đáp án » 10/07/2019 48,477

Câu 5:

Vùng núi có các bề mặt cao nguyên badan tương đối bằng phẳng nằm ở các bậc độ cao khác nhau là

Xem đáp án » 10/07/2019 48,464

Câu 6:

Cấu trúc địa hình với “bốn cánh cung núi lớn, chụm lại ở Tam Đảo” thuộc vùng núi

Xem đáp án » 10/07/2019 47,578

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK