Câu hỏi:

11/07/2019 62,516

Đồng bằng châu thổ sông ở nước ta đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên cơ sở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Đồng bằng châu thổ sông ở nước ta đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên cơ sở có các vịnh biển nông và thềm lục địa mở rộng ra phía biển. Đặc biệt, điều này thể hiện rất rõ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm phù sa bồi lấp vùng đồng bằng này tiến ra biển khoảng 20km.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với đồng bằng sông Hồng thì đồng bằng sông Cửu Long

Xem đáp án » 11/07/2019 115,075

Câu 2:

Bề mặt đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do

Xem đáp án » 11/07/2019 72,963

Câu 3:

Đặc điểm địa hình nổi bật nhất của đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 11/07/2019 62,357

Câu 4:

Ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là

Xem đáp án » 11/07/2019 48,862

Câu 5:

Bề mặt đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nổi bật là

Xem đáp án » 11/07/2019 47,373

Câu 6:

Ở đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là

Xem đáp án » 11/07/2019 44,595

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK