Câu hỏi:

12/10/2023 385

Câu 3 trang 57 SBT Địa lí 8 CTST. Hãy điền vào chỗ trống (......) trên hình 14.1 tên các điểm chuẩn đường cơ sở cho sẵn để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam.

đảo Cồn Cỏ             đảo Lý Sơn              hòn Ông Căn           hòn Bảy Cạnh          

hòn Bông Lang        hòn Hải        mũi Đại Lãnh          hòn Đôi       

hòn Tài Lớn            hòn Đá Lẻ               hòn Nhạn

Hãy điền vào chỗ trống (......) trên hình 14.1 tên các điểm chuẩn đường cơ sở cho sẵn (ảnh 1)

Hình 14.1. Bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

A1: Hòn Nhạn

A2: Hòn Đá Lẻ

A3: Hòn Tài Lớn

A4: hòn Bông Lang

A5: hòn Bảy Cạnh

A6: hòn Hải

A7: hòn Đôi

A8: mũi Đại Lãnh

A9: hòn Ông Căn

A10: đảo Lý Sơn    

A11: đảo Cồn Cỏ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

8. UNCLOS là cụm từ viết tắt tiếng Anh của

A. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

B. Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.

C. Luật Biển Việt Nam.

D. Luật Biển Quốc tế.

Xem đáp án » 12/10/2023 2,245

Câu 2:

4. Biển Đông thông với Ấn Độ Dương qua eo biển nào?

A. Ma-lắc-ca.         

B. Min-đô-rô.         

C. Ba-si.               

D. Ba-la-bắc.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,670

Câu 3:

6. Đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ được xác định bằng

A. 20 điểm nổi tuần tự với nhau bằng các đoạn thẳng.

B. 21 điểm nổi tuần tự với nhau bằng các đoạn thẳng.

C. 22 điểm nối tuần tự với nhau bằng các đoạn thẳng.

D. 23 điểm nổi tuần tự với nhau bằng các đoạn thẳng.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,666

Câu 4:

10. Ý nào sau đây đúng về vùng đặc quyền kinh tế?

A. Là vùng biển rộng 200 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.

B. Chính là đường biên giới quốc gia trên biển.

C. Là vùng biển nằm trong lãnh hải Việt Nam.

D. Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,118

Câu 5:

5. Vị trí điểm A11 trên đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam là tại

A. đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.                     

B. mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên.

C. Hòn Đôi, tỉnh Khánh Hoà.                          

D. đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Xem đáp án » 12/10/2023 956

Câu 6:

9. Ranh giới ngoài của bộ phận nào sau đây được coi là đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam?

A. Nội thuỷ.                                                   

B. Lãnh hải.

C. Vùng đặc quyền kinh tế.                              

D. Thềm lục địa.

Xem đáp án » 12/10/2023 798

Câu 7:

Câu 2 trang 56 SBT Địa lí 8 CTST. Dựa vào hình 14.1 trang 143 trong SGK, hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp cho sẵn vào chỗ trống (......) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây.

Biển Đông               1 triệu km2              Thái Bình Dương               In-đô-nê-xi-a

vịnh Bắc Bộ             Phi-líp-pin

Biển Đông là biển ven lục địa, nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, thông với …………………và Ấn Độ Dương qua các eo biển. Biển nằm ở khoảng giữa các vĩ độ 3°N – 26°B và các kinh độ 100°Đ – 121°Đ. Bờ phía tây là phần đất liền của các nước Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po; phía bắc là phần đất liền của Trung Quốc; phía đông ngăn cách với Thái Bình Dương bởi quần đảo…………………. và phía nam ngăn cách với Ấn Độ Dương bởi quần đảo…………………….

Tổng diện tích của ........................ là khoảng 3 447 nghìn km2. Biển có 2 vịnh lớn là ………………..và vịnh Thái Lan. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, có diện tích khoảng....................................

Xem đáp án » 12/10/2023 782

Bình luận


Bình luận