Câu hỏi:

12/10/2023 376

Câu 2 trang 60 SBT Địa lí 8 CTST. Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây.

Trạm

Cô Tô

(Quảng Ninh)

Hoàng Sa

(Đà Nẵng)

Phú Quốc

 (Kiên Giang)

– Nhiệt độ

+ Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất.

 

 

 

+ Biên độ nhiệt năm

 

 

 

+ Nhiệt độ trung bình năm

 

 

 

– Lượng mưa

+ Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất

 

 

 

+ Những tháng có lượng mưa trên 100 mm và những tháng có lượng mưa dưới 100 mm

 

 

 

+ Tổng lượng mưa trung bình năm

 

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Trạm

Cô Tô

(Quảng Ninh)

Hoàng Sa

(Đà Nẵng)

Phú Quốc

 (Kiên Giang)

– Nhiệt độ

+ Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất.

- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 7.

- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1

 

- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 5.

- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1

 

- Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 5.

- Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1

 

+ Biên độ nhiệt năm

130C

70C

30C

+ Nhiệt độ trung bình năm

22,80C

26,80C

27,30C

– Lượng mưa

+ Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 8

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 10

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 8

- Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2

+ Những tháng có lượng mưa trên 100 mm và những tháng có lượng mưa dưới 100 mm

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 11, 12, 1, 2, 3, 4.

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 12, 1, 2, 3, 4, 5

- Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 12, 1, 2, 3, 4.

+ Tổng lượng mưa trung bình năm

1774mm

1308mm

2882mm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

5. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm hải văn Biển Đông?

A. Gió mùa là nguyên nhân chủ yếu tạo nên dòng biển và sóng trên Biển Đông.

B. Sóng vào mùa hạ thường mạnh hơn mùa đông.

C. Nhiệt độ nước biển trung bình trên 23°C.

D. Độ muối bình quân của Biển Đông là 32 – 33%.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,615

Câu 2:

3. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm khí hậu vùng biển nước ta?

A. Có tính chất cận xích đạo gió mùa.

B. Nhiệt độ không khí trung bình năm khoảng 20°C.

C. Nhiệt độ có xu hướng giảm dần từ vùng biển phía bắc xuống vùng biển phía nam.

D. Lượng mưa trung bình trên biển thấp hơn lượng mưa trung bình trên đất liền nước ta.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,514

Câu 3:

6. Yếu tố tự nhiên của môi trường biển ở nước ta gồm

A. nước biển, bờ biển và các bãi biển, thềm lục địa và đáy biển, đa dạng sinh học biển.

B. nước biển, đê biển, thềm lục địa và đáy biển, đa dạng sinh học biển, bờ biển.

C. nước biển, bờ biển và các bãi biển, thềm lục địa và đáy biển, giàn khoan dầu khí.

D. nước biển, bờ biển và các bãi biển, cảng biển, đa dạng sinh học biển, đê biển.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,210

Câu 4:

Câu 1 trang 59 SBT Địa lí 8 CTST. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Đặc điểm nào sau đây đúng với vùng thềm lục địa nước

A. Rộng và bằng phẳng ở phía bắc và phía nam, hẹp và sâu ở miền Trung.

B. Rộng và bằng phẳng ở phía bắc và miền Trung, hẹp và sâu ở phía nam.

C. Rộng và bằng phẳng ở phía nam và miền Trung, hẹp và sâu ở phía bắc.

D. Rộng và bằng phẳng ở miền Trung, hẹp và sâu ở phía bắc và phía nam.

Xem đáp án » 12/10/2023 982

Câu 5:

2. Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo, trong đó có hai quần đảo xa bờ là

A. quần đảo Hoàng Sa (thuộc tỉnh Khánh Hoà) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng).

B. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hoà).

C. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Nha Trang).

D. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Nha Trang) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng).

Xem đáp án » 12/10/2023 967

Câu 6:

4. Gió trên Biển Đông thường thổi theo các hướng

A. đông bắc, tây nam và đông nam.                  

B. đông bắc, tây bắc và đông nam.

C. đông bắc, tây, tây bắc.                                

D. đông, tây nam và đông nam.

Xem đáp án » 12/10/2023 836

Câu 7:

Câu 5 trang 62 SBT Địa lí 8 CTST. Đọc bảng số liệu và thực hiện các yêu cầu.

Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn 1943 – 2019

Năm

1943

1990

2006

2012

2017

2019

Diện tích (nghìn ha)

408,5

255,0

209,7

131,5

164,7

235,6

1. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn 1943-2019.

2. Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam trong giai đoạn trên.

Xem đáp án » 12/10/2023 740

Bình luận


Bình luận