Câu hỏi:

12/10/2023 258

Câu 6 trang 63 SBT Địa lí 8 CTST. Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng

STT

Thông tin

Đúng

Sai

1

Phần lớn các đảo của nước ta là đảo nhỏ.

 

 

2

Hoạt động của gió mùa đã hình thành các dòng biển bao gồm dòng biển lạnh theo gió tây nam và dòng biển nóng theo gió đông bắc.

 

 

3

Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam và từ ven bờ ra ngoài khơi.

 

 

4

Vùng biển ven bờ nước ta có nhiều chế độ thuỷ triều khác nhau. Trong đó, ở khu vực phía bắc, chế độ bán nhật triều được coi là điển hình nhất.

 

 

5

Nước ta có đường bờ biển dài, biển có độ muối trung bình cao, kết hợp nền nhiệt độ cao và nhiều nắng nên có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối.

 

 

6

Băng cháy (đá cháy) có thể cung cấp nguồn năng lượng cao gấp 2 – 5 lần khí tự nhiên, tuy nhiên bằng cháy gây ô nhiễm môi trường hơn so với khí tự nhiên.

 

 

7

Hai khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng thuỷ triều có thể xây dựng các nhà máy điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất là: 1) khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá 2) khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

STT

Thông tin

Đúng

Sai

1

Phần lớn các đảo của nước ta là đảo nhỏ.

X

 

2

Hoạt động của gió mùa đã hình thành các dòng biển bao gồm dòng biển lạnh theo gió tây nam và dòng biển nóng theo gió đông bắc.

 

X

3

Nhiệt độ nước biển có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam và từ ven bờ ra ngoài khơi.

X

 

4

Vùng biển ven bờ nước ta có nhiều chế độ thuỷ triều khác nhau. Trong đó, ở khu vực phía bắc, chế độ bán nhật triều được coi là điển hình nhất.

 

X

5

Nước ta có đường bờ biển dài, biển có độ muối trung bình cao, kết hợp nền nhiệt độ cao và nhiều nắng nên có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối.

X

 

6

Băng cháy (đá cháy) có thể cung cấp nguồn năng lượng cao gấp 2 – 5 lần khí tự nhiên, tuy nhiên bằng cháy gây ô nhiễm môi trường hơn so với khí tự nhiên.

 

X

7

Hai khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng thuỷ triều có thể xây dựng các nhà máy điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất là: 1) khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá 2) khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

X

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

5. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm hải văn Biển Đông?

A. Gió mùa là nguyên nhân chủ yếu tạo nên dòng biển và sóng trên Biển Đông.

B. Sóng vào mùa hạ thường mạnh hơn mùa đông.

C. Nhiệt độ nước biển trung bình trên 23°C.

D. Độ muối bình quân của Biển Đông là 32 – 33%.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,593

Câu 2:

3. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm khí hậu vùng biển nước ta?

A. Có tính chất cận xích đạo gió mùa.

B. Nhiệt độ không khí trung bình năm khoảng 20°C.

C. Nhiệt độ có xu hướng giảm dần từ vùng biển phía bắc xuống vùng biển phía nam.

D. Lượng mưa trung bình trên biển thấp hơn lượng mưa trung bình trên đất liền nước ta.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,500

Câu 3:

6. Yếu tố tự nhiên của môi trường biển ở nước ta gồm

A. nước biển, bờ biển và các bãi biển, thềm lục địa và đáy biển, đa dạng sinh học biển.

B. nước biển, đê biển, thềm lục địa và đáy biển, đa dạng sinh học biển, bờ biển.

C. nước biển, bờ biển và các bãi biển, thềm lục địa và đáy biển, giàn khoan dầu khí.

D. nước biển, bờ biển và các bãi biển, cảng biển, đa dạng sinh học biển, đê biển.

Xem đáp án » 12/10/2023 1,194

Câu 4:

Câu 1 trang 59 SBT Địa lí 8 CTST. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Đặc điểm nào sau đây đúng với vùng thềm lục địa nước

A. Rộng và bằng phẳng ở phía bắc và phía nam, hẹp và sâu ở miền Trung.

B. Rộng và bằng phẳng ở phía bắc và miền Trung, hẹp và sâu ở phía nam.

C. Rộng và bằng phẳng ở phía nam và miền Trung, hẹp và sâu ở phía bắc.

D. Rộng và bằng phẳng ở miền Trung, hẹp và sâu ở phía bắc và phía nam.

Xem đáp án » 12/10/2023 966

Câu 5:

2. Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo, trong đó có hai quần đảo xa bờ là

A. quần đảo Hoàng Sa (thuộc tỉnh Khánh Hoà) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng).

B. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hoà).

C. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Nha Trang).

D. quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Nha Trang) và quần đảo Trường Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng).

Xem đáp án » 12/10/2023 939

Câu 6:

4. Gió trên Biển Đông thường thổi theo các hướng

A. đông bắc, tây nam và đông nam.                  

B. đông bắc, tây bắc và đông nam.

C. đông bắc, tây, tây bắc.                                

D. đông, tây nam và đông nam.

Xem đáp án » 12/10/2023 812

Câu 7:

Câu 5 trang 62 SBT Địa lí 8 CTST. Đọc bảng số liệu và thực hiện các yêu cầu.

Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn 1943 – 2019

Năm

1943

1990

2006

2012

2017

2019

Diện tích (nghìn ha)

408,5

255,0

209,7

131,5

164,7

235,6

1. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn 1943-2019.

2. Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam trong giai đoạn trên.

Xem đáp án » 12/10/2023 730

Bình luận


Bình luận