Câu hỏi:

12/10/2023 816

Nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam có thể học hỏi bài học kinh nghiệm nào từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 12/10/2023 7,332

Câu 2:

Sự kiện nào dưới đây phản ánh về thách thức cùa chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Xem đáp án » 12/10/2023 3,984

Câu 3:

So với các nước Đông Nam Á khác, tình hình chính trị ở Xiêm cuối thế kỉ XIX có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 12/10/2023 2,741

Câu 4:

Dù có những nguyên nhân bùng nổ, hình thức, diễn biến và kết quả khác nhau, song các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều giống nhau về

Xem đáp án » 12/10/2023 1,754

Câu 5:

Tiểu thuyết “Triệu phú khu ổ chuột” (xuất bản năm 2006) của tác giả Vikas Swarup đã phơi bày nhiều mặt trái trong xã hội ở các nước tư bản hiện nay, nổi bật là tình trạng…

Xem đáp án » 12/10/2023 1,701

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự sụp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Xem đáp án » 12/10/2023 1,499

Câu 7:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn

Xem đáp án » 12/10/2023 1,405

Bình luận


Bình luận