Câu hỏi:

17/02/2020 321

Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) thu được b mol CO2; c mol H2O và d mol N2. Biết b - c = a. Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) đặt công thức của peptit x là: CnH2n+2-xNxOx+1

Ta có:

CnH2n+2-xNxOx+1+O2nCO2ba+2n+2-x2H2Oc+x2N2d

b- c= aan-2n+2-x2a=a hay n- (n+1-0,5x)= 1x=4

Vậy công thức của peptit x là: CnH2n-2N4O5

Phản ứng với NaOH

CnH2n-2N4O50,2+4NaOH4Muoi0,8+H2O0,2

Do dung dịch NaOH lấy gấp đôi lượng NaOH dư là 0,8 mol

Chất rắn gồm muối và NaOH dư

Khối lượng chất rắn tăng= mNaOHdư+mNaOHpư-mH2O= 0,8.40+0,8.40-0,2.18= 60,4 (g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất. Hãng Du Pont đã thu được hàng tỉ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

Xem đáp án » 17/02/2020 4,365

Câu 2:

Trong các chất dưới đây, chất nào là alanin?

Xem đáp án » 17/02/2020 1,018

Câu 3:

Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 17/02/2020 900

Câu 4:

Trong các amin dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Xem đáp án » 17/02/2020 603

Câu 5:

Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 17/02/2020 535

Câu 6:

Cho hỗn X gồm Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và CuNO32, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 kim loại và dung dịch Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Z thu được kết tủa gồm 2 hiđroxit kim loại. Dung dịch Z chứa

Xem đáp án » 17/02/2020 493

Câu 7:

Cho 10 ml dung dịch CaCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch Na2CO3, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 0,28 gam chất rắn. Nồng độ mol của CaCl2 trong dung dịch ban đầu là

Xem đáp án » 17/02/2020 468

Bình luận


Bình luận