120 Bài trắc nghiệm thi thử THPTQG 2019 cực hay có lời giải (P1)

  • 2036 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) thu được b mol CO2; c mol H2O và d mol N2. Biết b - c = a. Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) đặt công thức của peptit x là: CnH2n+2-xNxOx+1

Ta có:

CnH2n+2-xNxOx+1+O2nCO2ba+2n+2-x2H2Oc+x2N2d

b- c= aan-2n+2-x2a=a hay n- (n+1-0,5x)= 1x=4

Vậy công thức của peptit x là: CnH2n-2N4O5

Phản ứng với NaOH

CnH2n-2N4O50,2+4NaOH4Muoi0,8+H2O0,2

Do dung dịch NaOH lấy gấp đôi lượng NaOH dư là 0,8 mol

Chất rắn gồm muối và NaOH dư

Khối lượng chất rắn tăng= mNaOHdư+mNaOHpư-mH2O= 0,8.40+0,8.40-0,2.18= 60,4 (g)


Câu 4:

Trong các amin dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận