Câu hỏi:

17/10/2023 123

Đánh dấu ü vào ô thích hợp trong bảng dưới đây.

Hành vi khi sử dụng diện

Đảm bảo an toàn điện

Không đảm bảo an toàn điện

Sử dụng bàn ủi đang bị rò rỉ điện.

 

 

Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, sữa chữa

 

 

Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện

 

 

Sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện làm dây cấp nguồn

 

 

Lựa chọn những thiết bị điện an toàn và sử dụng theo đúng nhu cầu của nhà sản xuất.

 

 

Tuân thủ khoảng cách an toàn đối với luật điện cao áp và trạm biến áp

 

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hành vi khi sử dụng diện

Đảm bảo an toàn điện

Không đảm bảo an toàn điện

Sử dụng bàn ủi đang bị rò rỉ điện.

 

þ

Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, sữa chữa

þ

 

Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện

 

þ

Sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện làm dây cấp nguồn

þ

 

Lựa chọn những thiết bị điện an toàn và sử dụng theo đúng nhu cầu của nhà sản xuất.

þ

 

Tuân thủ khoảng cách an toàn đối với luật điện cao áp và trạm biến áp

þ

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cho biết tên gọi và tác dụng của dụng cụ an toàn điện có trong các hình dưới đây.

Em hãy cho biết tên gọi và tác dụng của dụng cụ an toàn điện có trong các hình dưới đây. (ảnh 1)

Hình

Tên gọi

Tác dụng

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

Xem đáp án » 17/10/2023 524

Câu 2:

Em hãy mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện có thể xảy ra trong các hình dưới đây.

Em hãy mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện có thể xảy ra trong các hình dưới đây.  Hình  	  Mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện (ảnh 1)

Hình

Mô tả nguyên nhân gây tai nạn điện

a

………………………………………………………………………

b

………………………………………………………………………

c

………………………………………………………………………

d

………………………………………………………………………

Xem đáp án » 17/10/2023 516

Câu 3:

Em hãy trình bày biện pháp an toàn điện được minh họa trong các hình dưới đây.

Em hãy trình bày biện pháp an toàn điện được minh họa trong các hình dưới đây. (ảnh 1)

Hình

Biện pháp an toàn điện

a

………………………………………………………………………

b

………………………………………………………………………

c

………………………………………………………………………

d

………………………………………………………………………

Xem đáp án » 17/10/2023 372

Câu 4:

Hãy liệt kê các bước cần làm khi có người bị tai nạn điện giật.

Bước 1

…………………………………………………………………..

Bước 2

…………………………………………………………………..

Bước 3

…………………………………………………………………..

Bước 4

…………………………………………………………………..

Xem đáp án » 17/10/2023 281

Câu 5:

Hãy kể tên và nêu chức năng các bộ phận chính của bút thử điện như hình duới đây.

Hãy kể tên và nêu chức năng các bộ phận chính của bút thử điện như hình duới đây.  STT  	  Tên bộ phận  	  Chức năng (ảnh 1)

STT

Tên bộ phận

Chức năng

1

………………….

…………………………………………………..

2

………………….

…………………………………………………..

3

………………….

…………………………………………………..

4

………………….

…………………………………………………..

5

………………….

…………………………………………………..

6

………………….

…………………………………………………..

7

………………….

…………………………………………………..

Xem đáp án » 17/10/2023 279

Câu 6:

Đánh dấu ü vào ô thích hợp để xác định những hành vi gây tai nạn điện thuộc nhóm nguyên nhân nào trong bảng dưới đây.


   Các nhóm nguyên nhân

            gây tai nạn điện

 

Các hành vi

gây tai nạn điện

Do tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện

Do tiếp xúc gián tiếp với máy móc, thiết bị điện bị nhiễm điện

Do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp

Sử dụng các thiết bị đang bị rò rỉ điện

 

 

 

Dùng vật dẫn diện chạm vào ổ điện

 

 

 

Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện

 

 

 

Tiếp xúc với khu vực có dây dẫn mang điện bị đứt rơi xuống đất

 

 

 

Đến gần đường dây cao áp hoặc trạm biến áp

 

 

 

Xem đáp án » 17/10/2023 202

Câu 7:

Hãy trình bày các bước hô hấp nhân tạo cho người bị tai nạn điện giật.

...……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Xem đáp án » 17/10/2023 197

Bình luận


Bình luận