Câu hỏi:

25/10/2023 233

Về nội dung, tục ngữ thể hiện điều gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Về nội dung, tục ngữ thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ sau sử dụng vần gì?

“Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”

Xem đáp án » 25/10/2023 245

Câu 2:

Câu tục ngữ sau sử dụng vần gì?

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”

Xem đáp án » 25/10/2023 200

Câu 3:

Tục ngữ là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 199

Câu 4:

Về hình thức, tục ngữ có các đặc điểm gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 198

Câu 5:

Tục ngữ có thể được hình thành từ những nguồn nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 90

Bình luận


Bình luận