Câu hỏi:

25/10/2023 91

Tục ngữ có thể được hình thành từ những nguồn nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tục ngữ có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như:

- Từ cuộc sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất và đấu tranh của nhân dân, do nhân dân trực tiếp sáng tác

- Được tách ra từ tác phẩm văn học dân gian hoặc ngược lại

- Được rút ra từ tác phẩm văn học bằng con đường dân gian hóa những lời hay ý đẹp

- Từ sự vay mượn nước ngoài

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ sau sử dụng vần gì?

“Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”

Xem đáp án » 25/10/2023 245

Câu 2:

Về nội dung, tục ngữ thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 233

Câu 3:

Câu tục ngữ sau sử dụng vần gì?

“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”

Xem đáp án » 25/10/2023 200

Câu 4:

Tục ngữ là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 199

Câu 5:

Về hình thức, tục ngữ có các đặc điểm gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 198

Bình luận


Bình luận