Câu hỏi:

25/10/2023 1,164

Đặc điểm của thuật ngữ là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thuật ngữ có 2 đặc điểm chính:

- Thứ nhất, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ

- Thứ hai, thuật ngữ không có tính biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chức năng của thuật ngữ là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 1,732

Câu 2:

Từ mây trong trường hợp nào sau đây được dùng như một thuật ngữ?

Xem đáp án » 25/10/2023 717

Câu 3:

Thuật ngữ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 25/10/2023 346

Câu 4:

“Hoán dụ” là thuật ngữ thuộc môn gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 207

Câu 5:

Thuật ngữ là gì?

Xem đáp án » 25/10/2023 191

Câu 6:

“Số thực” là thuật ngữ thuộc môn nào?

Xem đáp án » 25/10/2023 163

Bình luận


Bình luận