Câu hỏi:

26/10/2023 101

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về điều gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về những kinh nghiệm thời tiết

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Người đẹp vì …, lúa tốt vì …”

Xem đáp án » 26/10/2023 430

Câu 2:

Xác định biện pháp tu từ trong câu tục ngữ số 6.

“Lúa chiêm nép ở đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên”

Xem đáp án » 26/10/2023 362

Câu 3:

“Hoa đất” trong câu tục ngữ “Mưa thấng Tư hư đất, mưa tháng Ba hoa đất” được hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 26/10/2023 221

Câu 4:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Tấc … tấc …”

Xem đáp án » 26/10/2023 178

Câu 5:

Hai câu tục ngữ 1 và 6 có gì khác so với các câu tục ngữ còn lại?

Xem đáp án » 26/10/2023 169

Câu 6:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Mưa tháng … hư đất, mưa tháng … hoa đất”

Xem đáp án » 26/10/2023 164

Câu 7:

Ý nghĩa của các câu tục ngữ trong bài là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 145

Bình luận


Bình luận