Câu hỏi:

26/10/2023 148

Ý nghĩa của các câu tục ngữ trong bài là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các câu tục ngữ trong bài giúp người nông dân hiểu thêm về giá trị của đất và của các yếu tố khác trong lao động sản xuất

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Người đẹp vì …, lúa tốt vì …”

Xem đáp án » 26/10/2023 449

Câu 2:

Xác định biện pháp tu từ trong câu tục ngữ số 6.

“Lúa chiêm nép ở đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên”

Xem đáp án » 26/10/2023 365

Câu 3:

“Hoa đất” trong câu tục ngữ “Mưa thấng Tư hư đất, mưa tháng Ba hoa đất” được hiểu như thế nào?

Xem đáp án » 26/10/2023 223

Câu 4:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Tấc … tấc …”

Xem đáp án » 26/10/2023 182

Câu 5:

Hai câu tục ngữ 1 và 6 có gì khác so với các câu tục ngữ còn lại?

Xem đáp án » 26/10/2023 171

Câu 6:

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Mưa tháng … hư đất, mưa tháng … hoa đất”

Xem đáp án » 26/10/2023 165

Bình luận


Bình luận