Câu hỏi:

08/11/2023 90

Chọn câu đúng.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Ta xét các biểu thức ở 4 phương án trên.

20x5y3 : 4x2y2 = (20 : 4) . (x5 : x2) . (y3 : y2) = 5x3y nên A sai.

 12x3y4  :  25xy4  =  12  :  25  .  x3  :  xy4  :  y4  =  30x2nên B sai.

 2x  +  y3  :  5x  +  y    =  25x  +  y3  :  x  +  y  =  25x  +  y2nên C sai.

x2yz3 : (–x2z3) = –(x2 : x2) . y . (z3 : z3) = –y nên D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 187

Câu 2:

Thương của phép chia (xy)6 : (2xy)4 bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 116

Câu 3:

Cho hai biểu thức  A=3a2b3ab32; B=a2b4. Khi đó A : B bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 112

Câu 4:

Giá trị số tự nhiên n để phép chia x2n : x4 thực hiện được là:

Xem đáp án » 08/11/2023 111

Câu 5:

Chia đơn thức (–3x)5 cho đơn thức (–3x)2 ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 107

Câu 6:

Cho hai đơn thức: B = 4x4y4 ; C = xn – 1y4. Điều kiện của số tự nhiên n (n > 0) để đơn thức B chia hết đơn thức C là

Xem đáp án » 08/11/2023 106

Bình luận


Bình luận