Câu hỏi:

08/11/2023 61

Thương của phép chia đa thức (3x4 – 2x3 – 2x2 + 4x – 8) cho đa thức (x2 – 2) có hệ số tự do là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Thực hiện phép tính, ta được:

Thương của phép chia đa thức (3x4 – 2x3 – 2x2 + 4x – 8) cho đa thức (x2 – 2) có hệ số tự do là A. 2;       B. 3;      C. 1;      D. 4. (ảnh 1)

Hệ số tự do của thương là 4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chữ nhật có diện tích bằng (2x− x − 6) và chiều dài bằng (2x + 3). Chiều rộng của một hình chữ nhật đó là

Xem đáp án » 08/11/2023 219

Câu 2:

Thương và phần dư của phép chia đa thức (4x3 − 3x2 + 2x + 1) cho đa thức (x2 − 1) lần lượt là

Xem đáp án » 08/11/2023 208

Câu 3:

Phép chia đa thức (4x2 + 5x − 6) cho đa thức (x + 2) được đa thức thương là

Xem đáp án » 08/11/2023 157

Câu 4:

Giá trị a để đa thức 15x2 − 10x + a chia hết cho 5x – 3 là

Xem đáp án » 08/11/2023 122

Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng (−2x3 + 13x2 − 27x + 18) và diện tích đáy bằng (x2 − 5x + 6). Chiều cao của hình hộp chữ nhật là

Xem đáp án » 08/11/2023 119

Câu 6:

Biết phần dư của phép chia đa thức (x5 + x3 + x2 + 2) cho đa thức (x3 + 1) là số tự nhiên a. Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 08/11/2023 106

Câu 7:

Phần dư của phép chia đa thức x4 – 2x3 + x2 – 3x + 1 cho đa thức x2 + 1 có hệ số tự do là

Xem đáp án » 08/11/2023 93

Bình luận


Bình luận