Câu hỏi:

08/11/2023 1,229

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Một con xúc xắc có 6 mặt: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Xét các sự kiện sau:

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7” không thể xảy ra vì số chấm trên mặt con xúc xắc đều nhỏ hơn 7.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10” chắc chắn xảy ra vì số chấm trên mặt con xúc xắc đều nhỏ hơn 10.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5” có thể xảy ra vì xúc xắc có mặt có 6 chấm mà 6 > 5.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên tố” có thể xảy ra vì xúc xắc có các mặt 2 chấm, 3 chấm, 5 chấm mà 2, 3, 5 đều là là các số nguyên tố.

Vậy sự kiện chắc chắn xảy ra là “Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10.”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hộp có 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 4 viên bi vàng. Bạn Tiên lấy ra 5 viên bi. Sự kiện nào sau đây là chắc chắn xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,315

Câu 2:

Trong một hộp có 8 viên bi đen, 2 viên bi trắng. Không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. Xét các sự kiện sau:

Sự kiện 1: Viên bi chọn ra có màu trắng.

Sự kiện 2: Viên bi chọn ra có màu đỏ.

Sự kiện 3: Viên bi chọn ra không có màu vàng.

Sự kiện 4: Viên bi chọn ra có màu đen.

Số sự kiện có thể xảy ra là:

Xem đáp án » 08/11/2023 772

Câu 3:

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/11/2023 555

Câu 4:

Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng trắng. Chọn ra từ hộp 1 quả bóng. Có bao nhiêu sự kiện không thể xảy ra trong các sự kiện sau?

Sự kiện 1: Bóng chọn ra có màu xanh;

Sự kiện 2: Bóng chọn ra không có màu xanh;

Sự kiện 3: Bóng chọn ra có màu vàng;

Sự kiện 4: Bóng chọn ra không có màu tím.

Xem đáp án » 08/11/2023 326

Câu 5:

Lớp 6A có 5 bạn giỏi môn Toán, 4 bạn giỏi môn Văn và 3 bạn giỏi môn Tiếng Anh. Giáo viên chủ nhiệm chọn ra 4 bạn để tham gia vào câu lạc bộ học sinh giỏi của trường. Sự kiện nào sau đây không thể xảy ra?

Xem đáp án » 08/11/2023 243

Câu 6:

Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần và quan sát số chấm xuất hiện ở trên mặt của xúc xắc qua hai lần gieo. Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 13” …

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 08/11/2023 234

Bình luận


Bình luận